Sports Card Set Checklists
Printer-friendly version
1949 1949-50 Green and Red Stripes
1 Noboru Aota
1 Noboru Aota
2 Noboru Aota
3 Takehiko Bessho
4 Kaoru Betto
5 Kaoru Betto
6 Kaoru Betto
7 Takeshi Doigaki
8 Fumio Fujimura
9 Shosei Go
10 Masayasu Kaneda
11 Tetsuharu Kawakami
12 Michio Nishizawa
13 Noboru Tsunemi
13 Nobuo Nakatani
13 Shigeru Sugishita
14 Chusuke Kizuka
15 Fumio Fujimura
16 Tsuguhiro Hattori
17 Masumi Isekawa
19 Osamu Mihara
20 Tetsuharu Kawakami
22 Nobuo Nakatani
23 Shosei Go
25 Masayasu Kaneda
26 Fumio Fujimura
27 Popeye
28 Tarzan
29 Mickey Mouse
30 Non-Sport
31 Non-Sport
32 Non-Sport
33 Non-Sport